Video Abakobwa Beza

Amategeko y'Urukundo

1.GUSHYIRA KU MUNZANI

Ni byiza kumenya ko ubwoko bumwe bw'urukundo budahagije,ukamenya kuvanga amoko y'urukundo mu gihe cya ngombwa kuko icyo ubwoko bumwe bukora ubundi butagishobora.

2.NTA RURABO RUTOHA RUTUHIWE

Nta kizere ko niba urushinze uyu munsi,uzaruhorana. Kubaka urugo ntibinaniranye hagoye kurugumana. Ingo nyinshi muri iki gihe ntizitinda gusenyuka. Urukundo ni rwo nkingi y'Urugo Ruhire. Ariko urukundo ni nk'ururabo kandi ntirutoha rutuhiwe. Kugira ngo wubake urugo ruhire ugomba kureba niba mu rukundo mukundana harimo intege nke ukagerageza gukosora ahagoramye hakiri kare ugifite uburyo,amazi atararenga inkombe.

Bimwe mu Bimenyetso Bigaragaza ko Imibanire y'Abashakanye ari Mizima

-kuba mushobora kuba inshuti nziza nk'uko mushobora kuba abakunzi

-kuba buri umwe wese ashishikajwe no kuba umukunzi mwiza aho guhora ahatanira guhindura undi. Ugomba kubanza kwitokora mbere y'uko utokora uwo mubana

-ibibazo bigwiriye urugo bigomba kubabera amahirwe yo gukomeza ahajegajega mu mibanire yanyu aho gutangira kwitana bamwana.

-kuganira mubwizanya ukuri, mwaba muvuga ibyo mutumvikanaho, mu mujinya n'akababaro, ndetse no mu gihe muganira inkuru nziza munashimana

-urukundo rugaragarira mu bikorwa ndetse no mu mvugo, n'uburyo umuntu ahinduramo mo ijwi.

-kwiga gukundana ni umwuga ukomeye mu buzima.Ku bemera, Imana, yo Rukundo, ni ngombwa muri uwo mwuga.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment