Video Abakobwa Beza

Abakunda kwambara inkweto zifite talon ndende, wari uzi ko zishobora kukumugaza

Kenshi na kenshi bikunze kuvugwa ngo umuntu runaka ni umuturage, umunyamisozi n’andi mazina nk’ayo bashaka kwerekana ko hari ibyo adasobanukiwe cyangwa berekana ko runaka atajyana n’igihe aribyo mu ndimi z’amahanga bita civilization. Inshuro nyinshi bagendera ku myambarire, imirire, iminywere, imivugire ndetse n’imyitwarire mu bandi noneho byagera ku myambaro ho bigashinga umugani iyo unegurwa adashyira ingufu mu kwambara mbese yiyambarira bisanzwe bitajyanye n’imideri runaka.Inkweto nazo ni kimwe mu bintu bigaragaza umuntu w’umusirimu uzi kurimba. Ku bagore by’umwihariko kwambara inkweto ndende bikaba umwihariko. Benshi mu bagore bakunze kwambara inkweto ndende kugira ngo bumve babagaragaye nk’abashinguye ndetse no kugira ngo bagaragaze ubusirimu berekana ko basobanukiwe n’ibintu byinshi mbese nk’abanyamugi mu mvugo y’iki gihe. Nyamara inkweto nk’izi ndende ni ukuvuga izifite talon byibuze irenze sentimetero 3.5 kandi zifunganye imbere zangiza umubiri cyane ndetse na ba nyirubwite bakabyumva nubwo bemera bagapfira ifiyeri.

Nk’uko ubushakashatsi bubyerekana, 85 % by’indwara z’imitsi, ingingo ndetse n’umugongo byibasira igitsina gore biterwa no kwambara inkweto zifite talon ndende. Wakwibaza uti ese inkweto zifite talon ndende zihurira he no kwangirika kw’ingingo?
Inkweto zifite talon ndende zituma uburemere bwose bw’umubiri bwerekeza imbere bityo igice cy’amayunguyungu n’uruti rw’umugongo bikava mu mwanya wabyo ku mpamvu z’uko usanga umuntu asa n’ugiye kunama. Ibi rero ni inkomoko nyakuri kuribwa umugongo cyane cyane igice cyo hasi ndetse no kuribwa igice cyo mu nda cy’ahagana hasi.

Nubwo inkweto zifite talon ndende zigaragaza ko uzambaye asa n’aho afite amaguru maremare, kimwe mu bintu bishimisha bamwe mu gitsina gore, ngo bizanira ibyago imibiri yabo. Uko uburemere bw’umubiri butsikamira talon bugenda busunika igice cy’imbere cy’ikirenge bityo kigafata indi forume. Kubera imikaya n’imyakura y’ikirenge iba isa n’aho yazanye amabavu bituma igice cy’amano kiribwa cyane kugeza ubwo uzambaye agira ibinya bimubangamira mu mitambukire ye. Gutera intambwe wambaye inkweto ndende bituma igice cy’impfundiko gikoresha ingufu nyinshi kugeza ubwo imwe mu mitsi igenda yihinahina ndetse byanatinda bikazangiza akagumbambari.

Inkweto zifite talon ndende kandi zigira ingaruka ku mavi. Uko uzambaye agenda ahinagurika, atambuka yigengesereye nk’utwaye amagi ku kiyiko ngo atagwa, bituma imikaya ikoresha ingufu nyinshi mu kwikanya no kwikanyura maze imitsi y’amavi n’amatako ikagira ibibazo. By’umwihariko kandi ku gice cy’ivi, uko uzambaye ahinduranya ingendo muri kwa kwigengesera bitsikamira cyane igice cy ‘imbere mu ivi bigakomereza no mu mitsi y’amatako aribyo kenshi bituma arwara indwara imunga ingingo cyane cyane mu mavi ndetse no kubabara imitsi y’amatako.

Kwambara inkweto zifite talon ndende bigira impinduka ku kirenge aho usanga bamwe mu bazambaye igihe kirekire bafite ibirenge bitandamye, ibireba inyuma n’abandi ubona iyo bagenda ibirenge byabo biba birebana mbese bitagororotse. Na none tukiri ku ihinduka ry’ikirenge, uburemere butsikamira igice cy’imbere cy’ikirenge butuma ino rinini ry’imbere rizana inyonjo ituma ryihina ku yandi mano maze bigatera uburibwe ndetse n’ubumuga bwaryo.

Kubera ko uwambaye inkweto ya talon ndende akenshi aba asa n’aho adafite equilibre mu mitambukire ye, aba afite ibyago byinshi byo kugwa ndetse igice cy’ikirenge kikaba cyahavunikira bikabije cyane. Na none kandi kwambara inkweto ndende ukabigira akamenyero bishobora gutera ubumuga ingingo zo mu bworo bw’ikirenge(metatarsalgia). Ntitwakwirengagiza kandi n’ubundi bumuga uwambaye inkweto za talon ndende yagira nko gukuka amenyo cyangwa kuvunika izindi ngingo aramutse agize ibyago byo kwitura hasi dore ko bitanamworohera kwiramira.

Nk’uko duhora tubivuga, kwirinda biruta kwivuza kuko birahendutse ndetse biranashoboka. Nta mpamvu yo gupfira ifiyeri umubiri ushira. Abambara inkweto zifite talon ndende ntibakwiye kuba inshungu y’umuderi ugezweho. Kwambara inkweto zifite talon ndende bibangamira ubwisanzure bw’ibirenge ndetse bikabangamira imitambukire bityo imikaya ntibashe kwikanya no kwikanyura mu gihe umuntu atambuka. Umumaro w’inkweto wa mbere ni uwo kuturinda gufatwa n’idukoko twinjira mu mubiri nk’inzoka zo mu nda n’utundi ubundi kuzambara nk’umurimbo bigafata umwanya wa kabiri. Abambara inkweto zifite talon ndende bakwiye gutekereza ku hazaza habo hazira indwara z’imitsi cyangwa za rubagimpande nk’uko abasheshe akanguhe bakunze kubivuga.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment