Video Abakobwa Beza

Gutandukana kw’abashakanye bigira ingaruka mbi ku muryango

Nyuma yo gutandukana kw’abashakanye, bitera ibibazo bikomeye ku mitekerereze y’impande zombi, inshuti ndetse n’abavandimwe ndetse bikanagira ingaruka ku buzima bw’abana baba baribarutse.

Ababyeyi benshi birabagora kuba badashobora kubona abana babo umunsi ku wundi; ibi bikabatera agahinda (depression), kumva isi ibashaririye ndetse n’uburakari bukabije.

Muri iki gihe cyo gutandukana, abagabo birabagora kwita ku marangamutima yabo kurusha abagore kuko ngo baba batakaje umuntu ubakunda, gutakaza ubumwe bwo mu muryango n’imitungo ndetse no kumva ko uruhare bagiraga mu guteza imbere imibereho y’urugo rwabo ikomwe mu nkokora.

Ku rundi ruhande na none ngo ntibyorohera abana kuko bituma bibaza uko bazongera kubona umwe mu babyeyi babo cyane ko iyo bakiri bato baba bataramenya impamvu nyamukuru yo gutandukana kw’ababyeyi babo. Ibi bituma batangira gukeka ko umwe mu babyeyi ari we nyirabayazana yo kutabona undi bityo bakamurakarira cyane.

Ingaruka zo gutandukana kw’ababyeyi zigaragara inyuma cyane ku bana b’abahungu kurusha abakobwa. Bashobora gukora ibikorwa bitandukanye batewe n’uburakari, ikimwaro cyangwa ibikomere bafite ku mutima nk’igihe bari kumwe na bagenzi babo ku ishuri. Abakobwa bo ntibapfa kubigaragaza inyuma bityo bikabatera agahinda, kurwara umutwe n’igifu ndetse bikagira ingaruka ku mirire n’uko basinzira.

Gutandukana kw’abashakanye bigira ingaruka nyishi cyane cyane ku buzima bw’abana kuko baba batacyitaweho ku buryo bukwiye (ntibabona amafunguro, amafaranga y’ishuri, kuvuzwa no gutekerezwaho kenshi nk’uko bayabonaga igihe ababyeyi babo bari bagikundana.

Gutandukana kw’abashakanye ngo bishobora gukongeza urwango hagati y’abagize imiryango bakomokamo, aho umwe ashobora kubona muramu cyangwa muramukazi we akumva atamwishimiye ndetse n’ibihe byo gusabana igihe bacitse imirimo (holidays) bigahagarara.

Ese ni gute wakwirinda gutandukana n’uwo mwashakanye?

Ntibyoroshye kwirinda gutandukana n’uwo mwashakanye, ariko ushobora kubikora bigashoboka mugakomeza mukabana nubwo haba hari ibyo mutumvikanaho. Ibi bishobora gushoboka gusa iyo impande zombi zibigizemo uruhare rugaragara. Ibi bigira kimwe cya kabiri cyo gutsinda uru rugamba. Impamvu gutandukana bishoboka ngo ni uko bombi ntawe uba ucyitaye ku wundi mu mibanire yabo, badashyiramo ingufu kugira ngo bakomeze babane.

Ngo ni byiza ko bihatira gukosora amakosa yabayeho mu bihe byashize bakarangamira ibiri imbere yabo.

Tubategurira iyi nkuru, twifashishije: www.dealwithdivorce.com

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment