Video Abakobwa Beza

Guterura injangwe ku mugore utwite bishobora gutuma abyara umwana utabona

Ubusembwa umwana avukana ni ibintu biba bidasanzwe mu mitere y’umubiri urebeye ku isura cyangwa ishusho umwana aba afite akivuka. Guterura injangwe ku mugore utwite kikaba ari kimwe mu bishobora gukurura ubwo busembwa umwana yavukana.

Nk’uko tubisanga mu gitabo The Pathologic basis of disease, cyanditswe na Robins, mu icapisho rya 5 ndetse no ku rubuga rwa internet rwa wikepedia, bumwe muri ubwo busembwa bushobora kugaragara umwana akivuka cyangwa ntibube bwagaragara. Urugero nk’ubusembwa buri ku mutima. Hagati ya 40% na 60% z’impamvu zitera ubusembwa abana bavukana ntizizwi.

Ngo izindi mpamvu zitera ubusembwa abana bavukana zirimo:

1.Uruhererekane mu miryango: izi ni mpamvu zituruka mu ihinduka rya bimwe mu bigize uturemangingo bita chromosomes, utu rero tuba dufite amakuru yose yerekeye imikorere ndetse n’imitere y’umubiri, iyo utu duce twangiritse, bimwe mu bice by’umubiri bikorwa nabi ndetse bikazagaragara nk’ubusembwa. Urugero nko kuvukana amaboko mato cyangwa maremare cyane.

2.Udukoko duto cyane dushobora gufata umubyeyi utwite na two dutera ubusembwa abana bavukana ,aha twavuga nk’ababyeyi batwite banduye agakoko gatera SIDA, mburugu, n’utundi duko twavuga nk’agakoko ka rubella gatera ubusembwa iyo umubyeyi utwite akanduye, kagatuma umwana agira ubusembwa ku mutima, kuvukana ishaza, ndetse akavuka adashobora kumva. Cyakora ahangaha, ababyeyi batwite bageze mu gihembwe cya mbere mu byumweru 16 ni bo baba bafite ibyago byo kubyara umwana afite ubu busembwa igihe bafashwe n’agakoko ka rubella.

3.Toxoplasma gondi: iyi ni microbe itera indwara ya toxoplasmose. Iyo umubyeyi utwite yanduye iyi mikorobe mu gihembwe cya mbere, umwana we aba afite ibyago byo kuzavuka afite ubusembwa nko guhuma atabasha kubona, umubyeyi yandura iyi mikorobe iyo ateruye injangwe/ipusi, iyo ariye inyama z’ingurube cyangwa iz’intama zidatetse neza. Si byiza rero ko ababyeyi batwite baterura injangwe mu gihe batwite kuko ishobora kubanduza ikanduza n’abo batwite.

4.Ababyeyi batwite barwaye indwara nka diabete na bo abana babo bavuka bafite ubusembwa nko kuvuka bafite amaguru mato cyangwa afatanye ndetse n’inzoga si nziza ku mubyeyi utwite kuko zitera umwana ubusembwa, kuvukana ubwonko buto n’umutwe muto.

5.Imiti imwe n’imwe nka thalidomide , phenytoin n’indi itandukanye, na yo ngo itera ubusembwa. Ngo muri rusange si byiza ko umubyeyi utwite afata imiti atandikiwe na muganga.

6.Kubura vitamin B12 na byo bitera ubusembwa cyane ku bwonko bw’umwana ndetse akaba yavuka nta bwonko afite cyangwa buri hanze. Aha rero ni ngombwa ko ababyeyi batwite bajya kwa muganga kugira ngo bahabwe iyi vitamine ndetse no gusuzuma ko umwana batwite nta kibazo afite.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment