Video Abakobwa Beza

Ibintu 20 Abagabo Bakora bikabangamira cyane abagore babo

Birashoboka ko hari ibikorwa by’abagabo bibangamira abagore babo kimwe n’uko hanashobora kubamo ibibangamira abagabo bikorwa n’abagore babo.

Ibi ni bimwe mu bikorwa n’abagabo bibangamira abagore babo nk’uko tubikesha urubuga www.askmen.com:

1.Utumvikana n’umuryango yakuyemo umugeni cyangwa ngo anawubahe.

Utajya yigera abwira umugore we ngo bazajyane gusura iwabo ahubwo bagahora bigira aho yavutse kandi anabitegeka umugore we cyangwa ngo abe yaha umugore we uruhushya atanarumusabye rwo kujya gusara iwabo w’umugore we, ajye azirikana ko nta kabuza bitamushimisha.

2.Umugabo ukoresha uburoso bw’amenyo bw’umugore we.

3. Ujya mu bwiherero akabusiga abwanduje nk’aho nta maso afite yo kureba uburyo ubwo bwiherero buteye ngo anamenye uburyo bukoreshwa.

4.Umugabo wanga inshuti z’umugore we.Utishimira ko hari umushyitsi waza mu rugo aziranye n’umugore gusa cyangwa n’abana gusa.

5.Utumvikana n’abana be.Ubwira abana nabi,ubakubita nta makosa bakoze cyangwa baba banayakoze akabahana abakubita yihanukiriye bikabije.

6.Umugabo w’umunebwe.Utagira ishyaka ryo gushaka imirimo igihe atayifite cyangwa ngo anashakishe ikindi kintu cyakongera inyungu ku ruhande kirenze ku mirimo asanzwe akoram kandi yabibonera uburyo n’ubushobozi.

7.Udasukura ubwanwa bwe cyangwa ngo amenye ko bwakuze abwogoshe.umugabo utereka ubwanwa cyane abureba ashaka kwigana abasitari.

8.Uta inzara yaciye ahantu aho ariho hose,niba yaziciriye mu buriri akazuzuza ku buriri atitaye ko zajomba uza kuharyama.

9.Utwara imodoka nk’umusazi,n’umuvuduko ukabije,ushaka kwiyemera ko ayizi cyane yirengagije ko ashobora gukora impanuka.

10.Uhora akanja amenyo,uhorana umujinya udafite icyawuteye ari kamere gusa,uteye ubwoba kubera uburyo agaragara nk’umugome ahantu hose ari.

11.Wibanda kuri nyina umubyara cyane nk’umwana w’uruhinja,ugera mu rugo yasanga ibyo kurya bitarashya atuye hafi y’iwabo agahita ajya kwirebera ko nyina hari icyo yahishije cyangwa yabitse ngo amuhe yirire.

12.Ujya mu bwiherero akabukoresha umuryango urangaye.utajya agira ikibazo cyo kwerekana bimwe mu bice by’umubiri we kandi bigomba kugirwa ibanga bihishwa,byambikwa ku buryo bwikwije.

13.Wiyambura imyenda yanduye akayijugunya hasi,akayijagarika aho abonye hose hasi ku buryo agenda ayikandagiraho ntacyo yitayeho.

14.Utamenya gukorera isuku ubwoya afite ahantu hatandukanye ku mubiri we nko mu mahanda.

15.Uhora anenga ibikorwa by’umugore we,ntiyigere agira icyo ashima na rimwe cyakozwe n’umugore we yewe n’ibitekerezo by’umugore we ntiyigere abyizera,niyo yanashima ibikorwa by’umugore we akabyihererana ntamushime ngo abimubwire.

16.Ugona cyane cyangwa urota avuga cyane mu ijoro,anashikagurika.

17.Udakunda amatungo yo mu rugo nk’imbwa,inka,ipusi,...kandi ariwe wayazanye mu rugo.

18.Ugira isoni zo gufasha umugore we imirimo imwe n’imwe yo mu rugo nko gusukura ibyombo,gukora isuku yindi no kwita ku bana.

19.Gutwarwa na sport kurenza ibindi byose akaba ariyo ataho umwanya we wose yewe no gukorera urugo akageraho akabyibagirwa.

20.Udafasha umugore we gutegura ibyo kurya ,agasanga umugore we ari gushyashyana, yanasimbuye umukozi kugira ngo ategurire umugabo we ibyo kurya biryoshye ,umugabo we akamucaho nk’udahaye agaciro icyo gikorwa,atanamuvugishije akigira guhugira mu bye bitanagombaga guhugirwaho uwo mwanya.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment