Video Abakobwa Beza

Impumuro igira ruhare runini mu rukundo

Imisemburo iba mu mubili w’umuntu yitwa "phéromones" mu rurimi rw’Igifaransa igira uruhare runini cyane mu birebana n’imibanire y’abantu badahuje ibitsina.Uguhitamo umukunzi nk’uko benshi babivuga ntabwo bishingiye gusa ku kuntu uwo wifuza ko yakubera umukunzi yaba yambara cyangwa se agenda, ndetse n’ibindi bihita bigaragarira amaso.N’impumuro nayo ibigiramo uruhare rukomeye.Kugirango uhitemo umukunzi wiyumvamo hari igihe impumuro ye ariyo igukurura ukanyurwa.

Mu mubiri w’umuntu habamo ingingo ziyungurura imisemburo maze zikaza gusohora ibitakoreshejwe n’umubiri bikajya hanze y’umubiri nk’urugero “icyuya”. Izo ngingo mu Zitera umubiri kwitwara ukwawo. Ibyo rero bigira uruhare runini iyo umuntu ahitamo uwo akunda badahuje igitsina cyangwa inyamanswa zimwe nazimwe gukururana imwe ari ingore indi ari ingabo. Nk’urugero hari udukoko duto twitwa amagweja dukoresha impumuro kugirango dukururane muri ubwo buryo twavuze bw’impumuro. Iyo misemburo rero ikaba ifatwa nk’aho ari isinya (signature) y’umuntu koko nk’ibiranga isinya, nta muntu uhuza impumuro n’undi cyangwa iyo misemburo. Ibyo bikaba binagereranywa n’uturemangingo two mu mubiri twitwa ADN mu ndimi z’amahanga. Burya rero iyo umuntu avuga ati”nkunda impumuro ya runaka numva namuhora iruhande, niwe uba afite urukundo ruhamye kuruta ushingira ku ngendo, ubukire, ubwiza bw’inyuma cyangwa inseko gusa.Gusa ibi bikaba ngo bikoreshwa n’igitsina gore cyane kurusha abagabo. Nk’uko byagaragajwe n’ubushakshatsi bwakozwe mu myaka y’1970, hagaragayeko abantu bose baribakoreweho ubushakashatsi, bagira impumuro bahitamo ubwo bari bahitishijwemo hagati y’imipiray’abahungu yo kwambara irimo ibyuya n’iyo bitarimo. Abagabo bikaba byaragaragaye ko bakururwa na triméthylamine akaba ari ibiboneka mu maraso mu gihe umukobwa cyangwa umugore ari mu mihango. Ubwo bushakashatsi kandi bukaba bwaragaragaje yuko umuntu ahitamo umuntu bakundana cyangwa agirango bagirane imibonano mpuzabitsina, Kugirango babe babasha kubyara umwana ufite ubudahangarwa bwinshi kurushaho.Ibi umuntu yabisobanura avugako biterwan’uko iyo misemburo izakuvamo impumuro ariyo ifasha umuntu kwirinda indwara. Ubwo bushakashatsi kandi bukaba bwakwifashishwa mu gusobanura impamvu hari abantu bakundwa nabenshi kurusha abandi, cyane cyane ku bagabo. Ubusobanuro bwabyo bukaba ari uko haba hariho abantu bafite ubudahangarwa buhambaye bugaragazwa no kuba batarwaragurika. Ibyo rero bigaragaza ko uwo muntu aba afite ubudahangarwa twakwita ko buri mu bwoko butandukanye, bwakenerwa n’igitsina gore benshi mu guhitamo umukunzi.ibi n’ibyavuye mu bushakashatsi…. Ariko nanone ntibivuze ko abantu bose bagendera ku mpumuro.kuko buri wese mu rukundo agira icyo yiyumvamo ugasanga atandukanye na mugenzi we bihambayeI

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment