Video Abakobwa Beza

Ni Ryari Imihango Yagutera Guhangayika

Mu miterere y’umugore aremye mu buryo agira imisemburo igenga ubuzima bwe bw’imyororokere. Iyi misemburo uko igenda irekurwa niko igira ingaruka ku mikorere y’imyanya y’ubuzima bw’imyororokere bwe aho agira igihe aba ari mu burumbuke ni ukuvuga igihe intanga ye yarekuwe, akagira igihe abona amaraso aturutse kukuba ya ntanga yarekuwe iba itahuye n’intanga ngabo ngo bikore urusoro maze ikaguma muri njyababyeyi aho ipfira ikazasohoka hanze ku munsi w’imihango (uterine lining). Uku gusohoka kw’amaraso mu gitsina cy’umugore bitewe n’uko intanga ye iba yapfuye, biba buri kwezi ku mugore utaracura ni ukuvuga utarageza imyaka 51. Nubwo kujya mu mihango bidakunze korohera bamwe mu bagore kubera ububabare bagira bitewe n’ihindagurika mu mubiri, ngo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko umugore ari muzima. Bityo rero iyo imihango ibuze cyangwa ikaza mu buryo budasanzwe bitera ikibazo ku mugore nk’uko bitangazwa na Stephanie Watson ku rubuga www.webmd.com.

Nk’uko buri mubiri w’umugore uteye ukwawo ni nako ibimenyetso by’imihango ya buri mugore bigira umwihariko. Bityo usanga bamwe bagira imihango y’igihe kirekire, abandi igihe kigufi ndetse ukanasanga n’imyitwarire yabo muri iki gihe igiye itandukanye bitewe n’umwihariko wa buri umwe. Gusa bitera ikibazo iyo uva cyane bikabije mu gihe cy’imihango, igihe ikubabaza cyane, igihe ifite ibara ridasanzwe ndetse bikanarushaho guhangayikisha igihe utayibonye igihe kirekire cyane kandi utarigeze usama. Mu gihe rero uhuye n’ikibazo nk’iki ni ngombwa kureba muganga ngo akagusuzuma hakamenyekana imvano yabyo.

Zimwe mu mpamvu zitera imihindagurikire y’imihango

Nk’uko bitangazwa na muganga Franklin Loffer akaba na perezida wa American Association of Gynecologic Laparoscopists, ngo igihe cy’imihango ubusanzwe kimara hagati y’iminsi itatu n’itanu bitewe n’umuntu kuko hari n’abageza ku minsi irindwi. Akomeza kandi avuga ko abagore badakwiye guhangayikishishwa n’igihe imihango yabo imara ahubwo ko bakwita ku kureba ibidasanzwe mu mihango yabo. Bimwe mu byo umugore akwiye kwitaho mu gihe cy’imihango:

Kugabanuka kw’imihango cyangwa guhagarara kwayo

Bitewe n’imyaka, bishobora gutera ikibazo gikomeye iyo umugore cyangwa umukobwa atabona imihango ye. Kubura imihango (amenorrhea) bihindagurika bitewe n’imyaka umugore cyangwa umukobwa afite. Ku mugore cyangwa umukobwa ufite hagati y’imyaka 20 cyangwa 30 akenshi bikunze guterwa n’uko atwite, ariko ku mugore ufite hejuru y’imyaka 40, kugabanuka kw’imihango kiba ari ikimenyetso cy’uko yegereza igihe cye cyo gucura. Nk’uko Muganga Loffer akomeza abitangaza ku rubuga www.webmd.com , ngo uko umugore agenda yegereza imyaka ye y’ubukuru, igabanuka ry’intanga ze rituma imisemburo ya estrogen igenga imikorere y’imyanya myibarukiro n’ubuzima bw’imyororokere zigabanuka bityo n’imihango nayo ikagenda igabanuka. Igihe rero imihango yawe ihagaze mu gihe cy’amezi 12, menya ko wageze mu gihe cyawe cyo gucura. Aha rero ngo imyaka yo gucura ni uguhera byibuze ku myaka 51.

Ku bakiri bato , ngo gukora imyitozo ngororamubiri myinshi kandi buri gihe ngo biri mu bituma abagore cyangwa abakobwa babura imihango. Ngo abagore bari hagati ya 5% na 25% bakora imyitozo ngororamubiri myinshi cyane bibagiraho ingaruka yo kubura imihango. Iri bura ry’imihango rishingiye ku myitozo ngororamubiri ikabije ngo rikunze kugaragara mu bakobwa cyangwa abagore babyina mu matorero (ballet dancers) n’abakora siporo yo kwirukanka. Ngo iyi myitozo ikarishye kandi ya buri gihe ngo igira ingaruka kw’ivuburwa n’irekurwa ry’imisemburo igenga ukwezi k’umugore.

Na none kandi kuri ba babandi biyicisha inzara ngo barajya kuri taille bishyira mu bibazo byo gutuma ukwezi kwabo guhindagurika ndetse no kubura imihango. Kimwe n’abagore cyangwa bamwe mu bakobwa bafite uburwayi bwo kubura ipfa (anorexia nervosa) nabo bashobora kubura imihango kubera ko umubiri wabo uba udafite ibivumbikisho nkenerwa mu kuvubura imisemburo nkenerwa ituma igi ry’intanga rirekurwa.

Izindi mpamvu zishobora gutuma umukobwa cyangwa umugore abura imihango kandi adatwite harimo kuba afite ibibazo by’imvubura zigenga imikorere n’imikurire y’umubiri cyane cyane imikorere y’umutima, gutembera kw’amaraso, ubushyuhe bw’umubiri ndetse n’igipimo cy’ingufu ziva mu byo umuntu aba yariye zitwa thyroid glands. Izi mvubura ziba mu gice cy’ijosi zifite akamaro kanini mu mikorere y’uturemangingo two mu maraso y’umuntu. Iyo zibaye nyinshi cyangwa zikaba nke cyane mu mubiri w’umukobwa bimugiraho ingaruka bityo bikamuviramo kuba yabura imihango mu gihe runaka.

Izindi mpamvu zatera kutabona imihango zirimo kuba igice cy’ubwonko (hypothalamus) kigira uruhare mu gukora imisemburo igenga ubuzima bw’imyororokere y’umugore gifite ibibazo. Konsa nabyo biri mu bituma umugore abura imihango. Na none kandi umubyibuho ukabije, umunaniro ukabije, kugira umunabi, imisemburo ngengamyororokere y’umugore cyangwa umukobwa idahagije ndetse n’indwara zibasira nyababyeyi biri mu bituma imihango y’umugore ihagarara.

Kuva cyane bidasanzwe mu gihe cy’imihango

Bivugwa ko umugore yavuye cyane mu gihe cy’imihango ye (menorrhagia) avuye amaraso arengeje ibiyiko 5. Uku kuva cyane gutuma umukobwa cyangwa umugore atakaza ubutare (iron) mu mubiri we bugira uruhare mu ikorwa ry’uturemangingo two mu maraso dutuma amaraso akwirakwiza umwuka wa oxygen mu mubiri. Iyo rero umugore adafite hemoglobins zihagije, uturemangingo tundi twitwa red cells tuba mu maraso tugira uruhare mu gukwirakwiza uyu mwuka turagabanuka maze umugore akarwara indwara yo kubura amaraso bita anemia yigaragaza cyane umugore ahumeka bimugoye, akagira uruhu rukanyaraye ndetse akanagira umunaniro ukabije. Ni byiza ko igihe cyose ubonye uva amaraso menshi mu gihe cy’imihango yawe ureba muganga akareba niba ufite uturemangingo tw’umutuku (red cells) mu maraso duhagije.

Ibindi bishobora gutuma umugore ava cyane mu gihe cy’imihango ye harimo ibibyimba bitari ibya kanseri biza muri nyababyeyi (uterine fibroids), kuramburura cyangwa gukuramo inda(miscarriage), no kuba inda ye inda yasamiwe hanze ya nyababyeyi(ectopic pregnancy). Guhindagura ibinini byo kuboneza urubyaro ndetse na kanseri ya nyababyeyi nabyo biri mu bituma umukobwa cyangwa umugore abona amaraso menshi mu gihe cy’imihango.

Kubabara mu nda cyangwa mu zindi ngingo mu gihe cy’imihango

Akenshi iyo umugore cyangwa umukobwa uri mu mihango agira impinduka mu mubiri we zirimo n’ububabare munda. Bamwe mu bagore bashobora kugira imihango ituma bagira ububabare (dymenorrhea) ku buryo bishobora no gutuma barembera mu buriri. Ubu bubabare akenshi bujyana no gucibwamo (diarrhea), kugira iseseme, kuruka, kuribwa umutwe cyangwa kugira ububabare bw’igice cy’umugongo ahagana ku rukenyerero (low back pain). Inshuro nyinshi ububababare nk’ubu buterwa n’imihango ubwayo, kuba akugara kagena imihango muri nyababyeyi katari mu mwanya wako (endometriosis) ndetse n’ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ni byiza ko ufite ikibazo nk’iki yagana muganga akamusuzuma ndetse akaba yanamuha imiti imugabaniriza ububabare mu gihe ari mu mihango.

Kuva amaraso arimo utuntu tumeze nk’utubuye (clots) cyangwa amaraso aza yahinduye ibara

Bamwe mu bagore bakunze kubona utuntu tumeze nk’utubuye mu mihango yabo dufite ibara ritukura cyangwa umukara. Akenshi bikunze kugaragara iyo umugore cyangwa umukobwa ageze mu gihe imihango ye iza ari myinshi. Iyo tubaye twinshi bituma umukobwa cyangwa umugore ava amaraso afashe bityo bikamutera ububabare ndetse bikaba byanatuma umubiri utabasha kongera gukora ibituma amaraso ye atavura (anticoagulants).

Wakwibaza uti ese ni iki gituma imihango y’umukobwa cyangwa umugore ishobora kuza yahinduye ibara cyangwa akaza afashe cyane kandi irenduka?

Umugore wigeze kugira ibyago byo gukuramo inda ashobora kugira imihango irimo utuntu tumeze nk’utubuye cyanga akaba yanagira utubyimba dusa n’umweru mu gitsina cye. Ni byiza ko niba wongeye gutwita ugomba kureba muganga igihe cyose ubonye uva bidasanzwe cyangwa amaraso yawe arushaho gufatana.

Igabanuka ry’imisemburo y’umugore naryo riri mu bituma agira ikibazo mu gihe cy’imihango. Iri gabanuka rikaba rifite imizi mu gucura k’umugore, kwiyongera gukabije cyangwa kugabanuka kw’ibiro ndetse n’ingaruka z’imiti imwe n’imwe. Kwaguka kwa nyababyeyi bitewe no kuba umugore yaratwite nyuma yo kubyara igatinda gusubira mu mwanya wayo bishobora gutuma amaraso y’imihango yibumbira muri nyababyeyi igihe kirekire maze mu gihe imihango ije, umukobwa cyangwa umugore akava amaraso asa n’umukara.

Na none ikintu cyose gishobora kubangamira imihango kuva muri nyababyeyi igana mu gitsina cy’umugore aho isohokera bishobora gutera impinduka ku ibara ry’imihango, ndetse n’amaraso asohoka akaba yaza afashe. Ibi kandi bishobora gutuma imihango y’umukobwa cyangwa umugore iza isa n’aho irimo utuntu tumeze nk’utubuye (blood clots). Na none iyo akugara kagena isohoka ry’imihango katari muri nyababyeyi neza bishobora nabyo gutera impinduka mu misohokere y’ imihango.

Ushobora kuba uvuga uti kujya mu mihango ni ibisanzwe n’igihe ugize ikibazo ukabigira ibisanzwe bityo bikaba byakuviramo ingaruka zikomeye ku buzima bwawe bw’imyororokere. Ni byiza rero ko igihe uri mu mihango ukumva ufite umunaniro ukabije, urwaye umutwe ukubabaza cyane, uruhu rwawe rwakanyaraye ndetse unava cyane ko wakwihutira kugana muganga utari wagira ikibazo cyo kubura amaraso.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment