Urukundo

Video Abakobwa Beza

Uburyo bwo gutegura icyumba bigatuma abakora imibonano mpuzabitsina baryoherwa kurushaho

Ubusanzwe abashakanye byemewe n’amategeko bemerewe ndetse cyane gukora imibonano mpuzabitsina igihe bashakiye ntawe ubahagaze hejuru cyangwa se ntacyo bikanga. Gusa usanga kenshi abakora imibonano mpuzabitsina hari ubwo bataryoherwa bitewe n’igihe cyangwa n’aho bakorera imibonano mpuzabitsina.

Gutegura neza icyumba ngo biri mubituma imibonano mpuzabitsina iryohera abayikora kurushaho. Dore ibintu bitandatu wakorera icyumba cyawe kugirango kirusheho kugushimisha igihe ukora imibonano mpuzabitsina.

1. Gukoropa cyangwa guhanagura kenshi.

Zirikana ko icyumba cyawe atari icyo kujugunyamo imyanda. Igihe umaze kurya cyangwa gufunukura ibintu bishyashya waguze, ugomba guhita wegeranya utwo dukarita ndetse n’udusigazwa tw’ibyo umaze kurya maze ukadushyira aho twagenewe. Byaba byiza kandi uteretse agapuberi gato mu cyumba cyawe kugirango igihe wumva udashaka gusohoka ujugunyemo akanda ariko ukihutira guhita ubikuramo kugirango utaza kwibagirwa hato umukunzi wawe akaza gusanga kuzuye imyanda maze ibyishino yari agufitiye bigahita bigabanuka. Kuba icyumba kirangwamo ivumbi cyangwa se akavuyo k’ibintu, ni ikintu gikabije gishobora gutuma uwo mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina atishima kuko mu bintu bishobora gutuma inshuti yawe irushaho ku gukunda isuku iri mu bya mbere.

2. Guhoza ibintu kuri gahunda

Niba ushaka ko umukunzi wawe azahora yifuza kwinjira mu cyumba cyawe yishimye kandi akumva amerewe neza, irinde kuba wasiga udashashe, kuba wakwandarika ibintu yaba imyenda cyangwa se inkweto kandi byibura ukanyuzamo itorosho gatatu ku munsi. Ibi bizatuma umukunzi wawe azajya ahora yifuza kuruhukira mu cyumba cyawe ndetse n’igihe mukorana imibonano mpuzabitsina abe yumva yisanzuye. Kandi ibi ni ibintu byoroshye kabone n’iyo waba ukora akazi buri munsi wagakwiye kwiha byibura iminota 10 yo kwita ku cyumba cyawe.

3. Urumuri rwiza rw’itara

Urumuri rw’itara rushobora kugushwanisha n’umukunzi wawe. Nta muntu n’umwe wifuza gukora imibonano mpuzabitsina ameze nk’uri ku karubanda keretse indaya. Ni ngombwa ko ugira itara rifite urumuri ruke cyane kandi rw’ibara riryoshye rinyuranye n’amabara y’amatara tumenyereye, bitabaye ibyo bizagusaba kuzimya amatara kugirango umukunzi wawe atagira igihunga, nyamara nabwo ntabwo uzaryoherwa kuko ibyiza ni uko mwakora umureba umubiri wose kugirango akomeze akuryohereze. Niyo mpamvu ugomba gushaka itara ry’urumuri ruke kandi rwaka ibara rinyuranye n’ibara risanzwe ry’amatara.

4. Guhinduranya amashuka kenshi

Si ngombwa ko ugurira amashuka menshi icyarimwe hato umukunzi wawe atazayamenyera ntagire icyo amubwira. Ushobora kujya unyarukira mu isoko umutunguye ukagura nk’ishuka y’akabara keza ukaza ukayibika maze ukazamucunga ukayisasa maze yahahinguka agasanga agashuka atari azi. Ibi bizatuma akongerera urukundo kuburyo n’imibonano mpuzabitsina yanyu izaryoha kuko muzaba mufitanye urugwiro. Ushobora no kugura amashuka menshi ukayahisha ukazajya umutungura ukayahishura ugasasa, gusa ibi si byiza cyane kuko ushobora kujya ubona utundi twiza mwisoko ntutugure kuko hari andi menshi mu rugo utinya ko azakubana menshi.

5.Kongeramo amarangi

Kongera irangi mu cyumba cyawe igihe ubona iryari ririmo ritangiye kugaragara nabi ni kimwe mu bintu bituma umukunzi wawe akomeza gukunda icyumba cyawe. Ushobora no kujya uhindura iri rangi igihe irisanzwemo ubona rishobora kuba rirambiranye. Ibi bizatuma umukunzi wawe buri gihe azahora yiteguye kureba udushya duhora mu cyumba cyawe bityo ahore yishimira kuba mwahakorera imibonano mpuzabitsina kuko ntacyo azaba ahanenga.

6. Kongeramo utuntu n’utundi

Imitako yo mucyumba nk’indabo, udupupe cyangwa utundi dutako, agatambaro ko ku meza bigomba guhora bihinduka kandi bigahabwa amabara akurura urukundo ni ukuvuga agira icyo asobanura cyiza mu rukundo. Radio na Televiziyo nabyo ni bimwe mu bishobora gutuma umukunzi wawe akomeza kukwemera. Aha ni ukuvuga amashene menshi ya televiziyo, filimi nshyashya cyangwa indirimbo nshyashya niba ari byo akunda. Ibi bizagufasha kumurangaza no kumugotesha vuba kuburyo igihe cy’imibonano mpuzabitsina kizagera wamuteguye kandi gutegura umuntu ni cyo kintu cya mbere kiryoshya imibonano mpuzabitsina.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

 

Urwego News

Ubuzima

Amakuru Agezweho