Urukundo

Video Abakobwa Beza

Wabyitwaramo ute mu gihe umukunzi wawe aba kure yawe

Burya Urukundo ni ikintu gikwiye kubahwa na bose uretse abatarumenya, hari igihe rugutegeka ibintu rimwe na rimwe ukumva muri wowe ntunabishaka ariko nanone ukabura imbaraga zo kubihakana cyangwa kuvuga ngo ndabyanze, ahubwo ugasigara uvuga ngo reka mbireke ndebe aho bizagana icyo nzi nuko bitazashoboka !

Abantu rero bajya bibwira ko gukunda undi muntu mutakuranye, mutamaranye igihe kirekire muziranye bidashoboka nyamara baba bibeshya kuko nta kidashoboka mu rukundo.

Wabigenza gute rero kugira ngo ukundane uruzira icyasha n’umuntu mutari uri kure yawe? Dore inama zagufasha:

1. Gira intangiriro nziza

Mbere y’uko wishora mu gukundana n’umuntu uri kure, banza umenye ko ibyiyumviro bye kuri wowe bitarimo uburyarya. Icyo ni ingenzi cyane kuko iyo uri kure y’umuntu ukunda, ntibyoroshye kumenya icyo agutekerezaho, niba ari ushaka gukina n’umutima wawe icyiza ni uko wabimenya ako kanya bitaragera kure.

2. Vugana nawe uko bishobotse kose (Communication)

Muri iki gihe ufite amahirwe ko ikoranabuhanga mu itumanaho ryoroheje ibintu cyane, wibyitesha rero ! Ubutumwa bugufi bwinshi, gerageza kumuhamagara uko ubishoboye, ntutinye ku musigira ubutumwa niba utahamusanze (usanze yasizeho nka repondeur), umwandikire za e-mail…ibyo byose byamugaragariza ko umutekereza cyane.

3. Mubwire byose

Kuba umwe ari kure y’undi ntibisobanuye ko mutagirana umubano nk’uwabari kumwe ! Witinya kumubwira uko umunsi wawe wagenze, kumuganirira ku nshuti zawe, ku barimu bawe, ndetse no kumubwira udukorwa twawe twa buri munsi mbese akamenya ibyo ukunze kubamo. Ibyo birema umubano ukomeye hagati yanyu.

4. Mutere gutangara

Burya akamenyero rimwe na rimwe kadindiza ibintu, kumuhamagara ku masaha amwe buri gihe, kubonana iteka nyuma y’igihe runaka ibyo byose bishobora kugira za feri bishyira mu mubano wanyu utabizi, ni wowe rero ugomba gukoresha ubwenge bwawe ugatekereza utuntu wakora atari akumenyereyeho, nko kuba wamwandikira ibaruwa y’urukundo, ukamwoherereza impano wenda uyinyujije mu iposita, ukamwandikira twa sms duto, mbese ukamwereka ko uhora umutekereza igihe cyose.

5. Mugirire icyizere gihagije

Mu by ‘ukuri nutangira kumufuhira cyane ari na kure yawe menya ko urimo gusubiza ibintu i rudubi ! Kubera ko nyine utari hafi ye ngo umukurikiranire hafi ugomba kumuha icyizere cyose, naho nutangira kwifata nk’aho umugenda iruhande kandi azi ko mutari no ku mugabane umwe, bizamera nk’aho yumva umuniga umubuza guhumeka kandi ingaruka ni wowe zizaruhukiraho !

6. Mubwirane byose

Ukuri ni ryo shingiro ryo kugira ngo ibintu byanyu bikomeze igihe kinini, niba wumva urukundo rutangiye kukugabanyukamo cyangwa hari utuntu wumva utagishaka cyane, bimubwire hakiri kare kugira ngo wirinde ko byazamera nabi cyane, urugero ni nko kumva bitari ngombwa ko mwahora muvugana kuri telephone buri munsi (ibi ntibivuze ko utakimukunda) ariko abonye usigaye ubikora kandi utarabimubwiye ashobora kugira ubundi buryo abifata butari bwiza namba, bityo imizinga ikaba yavamo imyibano bitari ngombwa !

7. Ubahiriza gahunda mufitanye

Kubera wenda ko mu cyumweru hagati nyine mutabasha kubonana, uba ufite igihe cyo gukora za gahunda zawe zose atakubangamiye, ariko niba mwahanye gahunda ngo muzahure wenda nko muri weekend, gerageza rwose he kugira indi gahunda yivanga muri iyo, nubwo waba ari umupira ukomeye ugomba kureba cyangwa anniversaire y’inshuti yawe n’ibindi…umukunzi wawe ni we ugomba kuza mbere y’ibyo byose, wibuke ko uba waragize umwanya uhagiye mu cyumweru hagati, ni wo mwanya rero na we aba akuboneye kandi hari igihe aba anagomba gukora urugendo rurerure kugira ngo akugereho, ibyo byose rero ntukwiye kubiburira agaciro !

8. Mugire imigambi ihamye

Haba kuri telephone cyangwa muri kumwe, mujye munaganira kuri ejo hazaza hanyu, bizagufasha kumenya niba koko mugenzi wawe agukunda by’ukuri kandi bizanagufasha kwihangana dore ko burya abantu batangira gukundana nta n’utekereza kuzabana n’undi ariko bigenda biza buhoro bitewe n’uko urukundo rwanyu rumeze cyangwa uko rungana.

9. Byizere ntucike intege

Igihe wumva ucitse intege kandi unamukumbuye cyane , ibwire mu mutima ngo Ibyiza biri imbere kandi niba koko mukundana by’ukuri, intera ibatandukanyije niyo igomba gukomeza urukundo rwanyu. cyereka niba utizera ko urukundo nyarwo rurushya.

10. Jya umugisha inama cyangwa unamubaze uko abyumva

Nubwo waba umubaza icyo atekereza kuri Bushombe na Kankwanzi cyangwa umubaza aho yumva azafatira ikiruhuko ubutaha, cyangwa se umubaza ibara ry’ikanzu cyangwa ipantalo wazajyana mu bukwe kuwa gatandatu, ntutinye kumubaza ikibazo icyo ari cyo cyose, azanashimishwa cyane no kuba uticecekeye ngo wifatire imyanzuro wenda itari yo kandi yari kukubwira ukuri kwe kandi ibyo nubikora bizatuma yumva ko ari umuntu ufite akamaro kandi ko umwubaha, ayo ni ayandi maraso uzaba umufashe !

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

 

Urwego News

Ubuzima

Amakuru Agezweho