Urukundo

Video Abakobwa Beza

Kumenya niba Abana Bawe Bageze Igihe cyo Gukundana

Iyo umwana ari kubyiruka akenshi ababyeyi bagira impungenge ko umwana wabo yatangira gukundana, ndetse bikaba byamuviramo kugira ibibazo bikomeye mu buzima. Ese nk’umubyeyi ni izihe nama wagira umwana wawe ugeze mu myaka yashobora gutangira gukundana ?

Nibyo koko ntibyoroshye kubona umwana wawe, agitangira gukura mu bugimbi, atangira gucudika n’abandi akaba yanakundana nabo, cyane cyane mu muco wa Kinyarwanda, no mu bindi bihugu byinshi. Igikunze kugaragara ni uko usanga ababyeyi bashyira igitsure kirengeje urugero ku mwana w’umukobwa kurusha uw’umuhungu, akaba yanabuzwa kugira aho ajya mu rwego rwo kumucunga no kurinda ko yabonana n’abahungu.

Ibi ababyeyi benshi babikora kubera urukundo bafitiye abana, bifuza ko bavamo abakobwa/gore b’intangarugero. Ariko iyo ubyitegereje neza, ibi ntibibuza abana b’abakobwa b’abangavu (teenagers) gucudika n’aba abahungu ! Ahubwo nk’ababyeyi twari dukwiye kwibaza icyo twakora kugira ngo duherekeze umwana wacu mu gukura neza, azi ibyo akora, afite amakuru n’ibisobanuro birambuye mu "gukundana."

Gukundana mu bana babyiruka ni ibisanzwe, bibaho, benshi babicamo n’ubwo iwabo batabimenya cyangwa ngo babibabwire. Babyeyi rero, aho gukubita, gukingirana abana banyu b’abakobwa, kubabwira ko buri kintu cyose kizira, kutababa hafi ngo muganire ku byerekeye imyororokere yabo, ntabwo ari byo bizatuma bavamo abakobwa/gore b’intangarugero.

Ese kuki icyo gitsure gishyirwa ku bakobwa gusa ? Ese abana b’abahungu nabo ntibaba bakeneye icyo gitsure ? Numva rero ko byaba byiza ko abana bose bahabwa uburere bumwe, kuko yaba umuhungu cyangwa umukobwa, bose baba bakeneye “ibisobanuro bihagije” ku byerekeranye no gukundana.

Nta myaka runaka navuga yaba yaragenewe buri mwana, kugira ngo atangire gukundana, kuko buri wese ntago akura kimwe kandi ntabwo arerwa kimwe, ibi rero ni byo kuganirwaho na buri muryango, kandi bireba abana b’abahungu n’ababakobwa. Babyeyi niba umwana aje abagana ababwira ko afite umukunzi, aho kumureba igitsure, mumwegere mumuganirize bityo mube mwanamenya uwo bakundana, munamugire inama zifatika ku byerekeye iyi ngingo.

Ese ni ryari umubyeyi yari akwiye gutangira kuganira n’umwana we ku guhundana ?

Mu bihugu byateye imbere, ubushakashatsi bwerekana ko abana benshi batangira kugira amatsiko ku byerekeye imyororokere no gukundana bakiri bato cyane hagati y’imyaka 5-6 ; cyane cyane iyo babaza ababyeyi babo uko abana bavuka n’ibindi bisa nkabyo. Abo bashakashatsi bagira inama ababyeyi ko baba open n’abana, bakabasobanurira ibyo bashaka kumenya, bifashisha amagambo yoroshye agendanye n’imyaka yabo.

Mu muco wacu, nkunze kubona abana bagitangira kumera amabere cyangwa bajya mu mihango ku bakobwa cyangwa abahungu b’ingimbi, aribwo batangira gukundana. Ni byiza rero kwegera aba bana, tukabigisha ku byerekeye imyororokere yabo no gukundana, tukareba icyo basanzwe babiziho hanyuma tukaba twabaha ibisobanuro nyabyo kuri iyi ngingo.

Ikindi gikunze kugaragara ni uko usanga abana bagitangira amashuri y’isumbuye cyangwa bajya muri internat, aribo usanga batangira kugira inshuti bakundana nazo ku mashuri, kuko uba usanga bagenzi babo babikora, mbega ni nko gukurikiza ibyo abandi baba bahasanzwe baba bakora. (peer pressure).

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

 

Urwego News

Ubuzima

Amakuru Agezweho