Urukundo

Video Abakobwa Beza

Mbesese urugo rw ’amahane, amatiku, n'ubusinzi rushobora kubyirura abana bazima

Nk’uko urubuga www.lesocial.fr rubitangaza,umuryango twawugereranya nk’igiti. Umwana rero mu muryango twamugereranya n’urubuto. Imbuto nziza zera ku biti byiza. Abana beza bakavuka mu miryango myiza. Igiti giteye ahantu habi, kitafumbiwe, ngo giterwe imiti, ntikigire amazi ahagije, kigira imbuto mbi cyangwa zaboze cyangwa zidafite akamaro. No ku bana mu muryango ni uko.

Nta kuntu urugo rw’amahane,rw’amatiku, rw’abasinzi rushobora kubyirura abana beza. Ngira ngo twese tuzi uko abana b’ibinyendaro bakunze kwitwara, abana bakuze ari bonyine kuko se na nyina batandukanye bakiri bato n’ibindi. Niba wifuza kugira abana bazaguhesha ishema ubaka umuryango uzaguhesha ishema.

1. Ntugatinye guhana umwana.

Umwana si uguterera iyo. Igiti kigororwa kikiri gito. Aha ababyeyi benshi babyumva nabi, bakumva ko guhana ari ugukubitira kwica.

Hari ababyeyi bahanana umujinya utabaho. Akenshi bumujinya mwinshi uterwa n’umubyeyi kumva ari umunyantege nke k’umugabo we cyangwa umugore we noneho agashaka kumarira umujinya mu mwana. Hari abazirika abana ku nkingi bakabakorera ibya mfura mbi, hari abarazwa hanze cyangwa bakimwa amafunguro iminsi. Guhana si uko. Guhana ni urukundo.

Uhana umwana kuko umukunda. Akanyafu karinganiye, urushyi ku itama biherekejwe no gusobanura impamvu umwana ahanwe birahagije. Guhana umwana ukarenza urugero bituma umwana yibagirwa amakosa ye agasigara yibuka uburyo uwamuhannye ari umugome. Umwana wahanwe birenze urugero arahahamuka kandi ntazabyibagirwe mu buzima bwe.

2.Ntukabeshye umwana.

Ababyeyi benshi babeshya abana. Hari ubwo umubyeyi abwira umwana ati"Dore ngiye kuba nirambarariye ku buriri ni hagira uza anshaka umubwire ko ntahari" hagira ukomanga umwana ati "bambwiye ko badahari." Ubundi umwana akakubaza aho abana baturuka uti "ni mu mukondo !" Yakora ku gitsina cye uti"sigaho wakigoryi we."

Ibi byose bituma umwana afata umuco w’ikinyoma hakiri kare maze nawe akiga kukubeshya. Yakubita murumuna we wamubaza ati "Arambeshyera" kandi azi neza ibyo yakoze.

3.Igisha abana gukunda imyuga.

Bucya bwitwa ejo. Uyu munsi ushobora kuba ushoboye gutunga urugo rwawe ariko ntawe umenya aho bwira ageze. Igisha umwana wawe uturimo akiri muto kugira ngo umunsi yageze mu bikomeye udahari azirwaneho. Hari abakobwa b’inkumi baba mu miryango myiza batazi guteka kuko bafite ababoyi. Ni iyihe garanti se bafite ko umugabo wabo azagira umuboyi ?

4.Menya ibyo umwana wawe abamo.

Kurikirana uko yiga. Menya niba akora imyitozo bamuhaye. Musobanurire ibyo atumva niba ubishoboye niba utabishoboye ushake ubishboye. Menya imikino akina n’abo bayikinana. menya abo akunda gukina na bo ni uko yitwara. Bizagufasha kumenya ibigenda n’ibitagenda neza hakiri kare.

5.Umutekano w’abana.

Abana bakunze guhura n’impanuka nyinshi mu rugo bitewe n’uburangare bw’ababyeyi. Shyira kure y’abana imiti n’ibindi bishobora kubagirira nabi babikozeho. Shyira kure ibinini,imishyo n’imihoro,ibibiriti,ntugacanire imbabura mu nzu ngo ukingeho cyangwa ngo wibagirwe kuyizimya, ntugacanire agatara hafi y’amarido,n’ibindi. Menya kandi ko Uburere buruta ubuvuke.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

 

Urwego News

Ubuzima

Amakuru Agezweho